Havran - č.09/2000, roč. 2


Procento Stezky, docházka, body

Jméno

Umístění

Body

Stezka

Bonsai

4.

77

91

Enigma

8.-11.

56

53

Hejkal

8.-11.

56

24

Hvížďala

5.-6.

74

93

Jauvajs

2.-3.

83

63

Kytí

7.

58

24

Loudil

5.-6.

74

67

Mýval

8.-11.

56

33

Paragraf

2.-3.

83

68

Soptík

—-

0

27

Venda

8.-11.

56

16

Pif

1.

98

33+3

Vysvětlivky: tučně je označeno plnění 1. stupně, kurzívou nováčkovská zkouška

Pánové, omlouvejte své neúčasti, jinak přicházíte o body, což je škoda. Z tabulky o Stezce je vidět, že ti nejlepší spí na vavřínech a mě to velice mrzí. Pokud se bude někdo divit, že prosincové bodování vyhrál Pif, tak je to tím, že 19.12. splnil podmínky 1. stupně odborky Počítače a dostal tudíž svých 40 bodů navíc. Gratulujeme! Podílel se na přípravě tohoto Havrana a rád by spolupracoval i nadále (dodáte-li příspěvky).

Oddílový sněm

Konal se na výpravě do Turnova. Závěry jsou:

  • Kytí složí slib na vánoční výpravě

  • Mývalův slib byl odložen na léto,ne že bychom ho neměli rádi, ale na podzim byl poněkud neviditelný

  • Paragraf dodržel to, že nebude vzornějšího nad něj, na vánoční výpravě mu tedy bude vrácen slibový odznak, který mělo vedení zatím v úschově. Pozor, Páro, i nadále platí, že nebude vzornějšího nad tebe!!!

  • Další oddílový sněm se (doufáme) bude konat v únoru, kdy také (doufáme) oslavíme 11 let existence oddílu.

Výprava do Turnova

V rámci výpravy jsme se podívali na stará a pamětní místa, kde se odehrávala táborová hra Hobit, tedy na Postojnu. Došli jsme až na hrad Rotštějn, kde nikdo z vás mladších ještě nebyl.

V průběhu výpravy byli vybráni kouzelníci a jejich náhradníci:

  • Pro Netopýry je kouzelníkem Hvížďala, náhradníkem Loudil

  • Pro Ostříže je kouzelníkem Pára, náhradníkem Bonsai

  • Za servisní péči všichni účastníci moc děkují Jauvajsovi, který dělal to, co bylo potřeba a staral se o všechny.

  • Připomínáme časový rozvrh prací:

Časový rozvrh aneb co kdy musí být hotovo

polovina listopadu

zbraně (v základě hotovo, můžete si dodělat štíty a kuše)

konec listopadu

vybrání kouzelníků (hotovo)

konec ledna

vybavení kouzelníků (to je teď před vámi)

konec února

zbroje, štíty

konec května

masky nestvůr

Vánoční výprava

Vánoční výpravy se účastnili: Bonsai, Pára, Kytí, Jauvajs a Pif, z vedení 3/4 (bez Wikiho). Cíl i program byl poněkud netradiční, mířili jsme na Závist. Protože byla hrozná zima, tak nejprve Kytí složil slib. Jauvajs obětavě a jasnozřivě přinesl dříví, nebyl tedy problém oheň udělat. Potom jsme ozdobili stromek, poschovávali dárky (někteří tak úspěšně, že už je nikdo nenašel), pak jsme se poschovávané pokusili najít a kolem 13 hod jsme se přesunuli na Vinohrady, kde došlo k intenzivnímu zahřívání horkým čajem a polévkou, rozbalování dárků, likvidaci vánočního cukroví a poté i k rozchodu.

Bude:

24.12.2000

Betlémské světlo sraz v 9,00 u kostela, tramvajenky s sebou! Návrat cca ve 14,00

6.1.2001 (cca)

Tříkrálová sbírka a úklid kostela Potřebujeme Tři krále a spoustu rukou ochotných luxovat, mýt vitríny atd. Odpracováváme si tak nájem za klubovnu.

13.1.2001

Prahou plnou strašidel mezioddílová hra, je nutno sestavit tříčlenná družstva, účastníci získají pro svou družinu kouzla!

Hory

Je nutno dodat předběžné přihlášky na hory o pololetních prázdninách. Jede se k Ranovi (většina už ví, kdo neví, pozná ho) do Horní Vltavice. Potřebujeme vědět, kdo všechno.

Seznam telefonních čísel: 

Vzhledem k tomu, že se různí lidičkové stěhovali, kupovali si mobily atd., přinášíme aktualizovanou tabulku telefonních čísel. Čísla mobilů vedení je zakázáno poskytovat dále, pokud vám to majitel mobilu výslovně nedovolí!!! (V případě, že to nedodržíte, rozčtvrtí vás nejen Plevel, ale i ostatní).

(pozn.web: myslím že již není aktuální :-)