Havran - č.02/2001, roč. 2


Procento Stezky, docházka, body v lednu

Darina

Jméno

Umístění

Body

Stezka

Bonsai

8

57

91

Enigma

3-4

67

53

Hejkal

3-4

67

27

Hvížďala

6

61

93

Jauvajs

7

58

63

Kytí

5

66

24

Loudil

11

47

67

Mýval

10

49

35

Paragraf

9

53

68

Soptík

27

Venda

1

70

18

Pif

2

69

48

Vysvětlivky: tučně je označeno plnění 1. stupně, kurzívou nováčkovská zkouška

Vzhledem k tomu, že Paragraf nedopsal bodování až do konce, jste ošizeni v lednu o body, které jste získali 18. a 25. 1. Budou vám připočteny do února.

V bodování je vidět, že někdy vítězí ti, kdo se snaží, a někdy ti, kdo se navíc omlouvají. Staří ostřílení borci se mohou stydět, protože ti služebně mladší je s přehledem strčili do kapsy. Gratulujeme tedy Vendovi, že bodování vyhrál. Krásně se umístili také Pif, Enigma a Hejkal. Ostatek asi propadl zimnímu spánku, že????

Jsme moc rádi, že se někteří z vás účastnili 13. ledna sčítání labutí (mají to jako ekologický projekt). Žel, ve hře již tak úspěšní nebyli, takže šifrování bude třeba trénovat. Je to pro vás námět i k družinovým hříčkám.

Pokud jde o Stezku, budu aktualizovat hodnoty v únoru spolu s odborkami atd.

Historie oddílu I.

Marek

V únoru 1990 se v bytě u Václava Maříka – Balůa sešli první zájemci o vstup do skautského oddílu. Balů si tenkrát užil své, protože inzerát tuším odvysílali v rozhlasu, a tak mu volali lidé odevšad, a vcelku pochopitelně mezi nimi byli i ti, kteří skautingu nepřáli a proto Balůovi nadávali a vyhrožovali. Zájemců bylo mnoho – proto se tenkrát společně s bratry Cuhrovými rozhodli, že vytvoří dva oddíly – pro starší a mladší kluky. Ty starší si vzali na starost Cuhrovi a vznikl tak dnešní 137. oddíl Černý šíp. Mladší zůstali na krku Balůovi. Za svůj název si nakonec vybrali jméno Havrani (Balů totiž tuším skautoval v původním 7. oddílu právě v družině Havranů). Na té první schůzce také padlo rozhodnutí, že v létě pojedou na tábor pod Blaník – jakousi „totemovou“ horu našeho střediska. Během následujících měsíců se jim podařilo nejen připravit všechny kluky na tábor, ale také sehnali veškeré vybavení.

Do Havranů začal chodit i můj bratr Lukáš – Dudek, a protože jsem měl zájem pomáhat s vedením oddílu a zároveň se Balů netajil tím, že vedení oddílu rád předá někomu mladšímu, jednoho dne v květnu (nebo červnu?) mne Dudek Balůovi představil.

Balů mi objasnil, co to skauting je. Velice mne to překvapilo a zároveň mi došlo, proč předlistopadový režim skauting nenáviděl. Balů mi tehdy totiž vysvětlil, že:

 1. být skautem, znamená sloužit Bohu

 2. být skautem je na celý život

Také mi řekl, že z dobrých oddílových vedoucích byli málokdy vynikající vědci či sportovci, protože věnovat se oddílu, to stojí spoustu času.

Balů mne také pozval na tábor, a tak jsem o prázdninách poprvé v životě pomáhal se stavbou skautského tábora (byl jsem tam tuším jen dva dny, protože jsem potom odjížděl do Finsky pozorovat úplné zatmění Slunce).

Pomáhat Balůovi s vedením oddílu jsem začal po prázdninách. Scházeli jsme se v prostorách Domu dětí a mládeže na Praze 2 nedaleko parku „Grébovka“. A protože tehdy neměl kdo vést vlčata, vzal jsem si je prozatím na starost já. Oddíl měl tehdy přes 20 členů ve dvou družinách. Rádci byli Mang a Dudek. Na podzim jsme se společně účastnili přijetí skautů panem prezidentem na Hradě – bylo nás plné nádvoří. A začaly první problémy s klubovnou. Z Domu dětí jsme v průběhu roku přešli do klubovny svazu ochránců v přírodě, která byla v Jaromírově ulici v Nuslích. Vlčat se postupně ujal Quick a my se pomalu a jistě začali připravovat na tábor. Velice nám tehdy pomohl bratr Jezevec. Ale o něm a jeho koňském ranči až příště.

Odborky pro vás

Darina

Na předvánoční schůzce jsme diskutovali (s těmi, kdo tam byli) o plnění odborek. Protože jste o některé projevili zájem, tak zase něco pravidel:

Služba bližním

Je určena pro ty, kdo chtějí být nejen dokonalými gentlemany, ale hlavně pro ty, kdo si vědí rady v každé situaci a nejsou tedy žádné bábovky. Odbornosti, které vás zajímají, jsou: Společenské chování, Záchrana, Zdravověda (o posledních dvou jsme psali v rámci podmínek pro Lvího skauta). 1. stupeň odborky vyžaduje splnit 10 podmínek ze tří oborů. Pro vás optimální kombinace by byla asi tato (stačí splnit jen těch 10):

 1. Umí umýt nádobí, ustlat postel a uklidit pokoj (a dělá to řekněme aspoň 1 měsíc)

 2. Pro rodinu připraví snídani

 3. Pro rodinu provede běžný nákup

 4. Pravidelně provádí některé domácí práce (viz výše nebo zalévání květin, vynášení odpadků, luxování…)

 5. Zná základní pravidla společenského chování a jedná podle nich doma, ve škole i v oddíle

 6. Zná pravidla podávání pokrmů a nápojů (včetně prostírání pro jednotlivá jídla)

 7. Zná 4 hry a zabaví družinu na dobu 15 min.

 8. Zná okolí svého bydliště - nejdůležitější služby a úřady, zdravotnická zařízení, lékárnu, poštu, policii, zastávky MHD, nádraží - vyhotoví mapku

 9. Ví, kde je v okolí jeho bydliště nejbližší čerpací stanice a autoopravna - viz 8

 10. Ví kde jsou doma hlavní uzávěry vody a plynu, zná jejich označení, umí vypnout i nahodit jističe

 11. Zná telefonní čísla hasičů, záchranky a policie

 12. Zná rizika návykových látek - udělá povídání pro ostatní

 13. Občas pečuje o opuštěného, starého či nemocného člověka (platí i pro nemocné prarodiče) - nakoupí jim, uklidí

Kdo si podmínky přečetl, bude mít oprávněný dojem, že tohle je něco, co se dá udělat velmi jednoduše. Body 1 až 4 potvrzují rodiče, bod 6 se dá splnit při nějaké rodinné slavnostní příležitosti, kdy si zahrajete na číšníka a perfektně se vším všudy se postaráte o ostatní.

Kutil

- Práce z kůže

Povinné podmínky

 1. Zná druhy kůže, jejich jakost a ví, kterou na co použít

 2. Zná nástroje pro práci s kůží - vysvětlí, který je k čemu

 3. Zná a předvede různé druhy splétání řemínků (i více než 3 pramenů)

 4. Zhotoví kožená šněrovadla

Další 3 podmínky (je možno splnit i 3 podmínky z Práce se dřevem)

 1. Dovede kůži dělit stříháním a krájením

 2. Zhotoví drobný předmět z kůže (peněženku, pouzdro na nůž, obal na knihu…)

 3. Zhotoví drobný šperk z kůže ozdobený tepáním, vypalováním…

- Práce ze dřeva

Povinné podmínky

 1. Zná druhy dřeva, jejich jakost a ví, které na co použít

 2. Zná nástroje pro práci se dřevem (nůž, sekera, rovné a půlkulaté dláto) - vysvětlí, který je k čemu

 3. Zná a dodržuje zásady bezpečnosti práce s nástroji

 4. Vyrobí 2 výrobky z borové kůry

 5. Vyrobí drobný předmět z dřevěné tyčky (píšťalka, podpěra pro kytku, totemek…)

Další 2 podmínky (je možno splnit i 2 podmínky z Práce se dřevem)

 1. Umí nabrousit nůž, sekeru, dláto a předvede to

 2. Zhotoví 2 výrobky ze dřeva - lžíce, šperk, opracovaný samorost, figurky pro Člověče…

 3. Vyrobí výrobek z řezaných pecek, ořechů…

Muzikant

 1. Má hudební nástroj a doprovází zpěv v oddíle

 2. Dovede zpaměti zahrát 10 písniček

 3. Dobře zahraje z not 1 složitější skladbu

 4. Umí zazpívat státní hymnu a večerku (sám a bez doprovodu)

 5. Umí zazpívat 10 písní (trampské, lidové…)

 6. Má svůj zpěvník a doplňuje jej

 7. Vybere písničky pro táborový oheň nebo besídku

 8. Nacvičí s družinou krátký program

 9. Naučí oddíl aspoň 3 nové písně

Sportovec

Atlet

Je jednoduchý - dosáhnout aspoň 12 bodů (podle věku) v každé následujících disciplínách (stačí jich 8) . V závorce jsou orientační limity na splnění, záleží přirozeně na věku:

 1. sprint 50 m (do 13 let), 60 m (starší) a 100 m

 2. vytrvalostní běh 1 km (do 12 let, starší ještě 3 km)

 3. skok z místa a skok daleký (180 až 200 cm z místa, 370 až 400 dálka)

 4. sestavy leh-sed (stačí něco kolem 50 bez čas. omezení)

 5. kliky (stačí cca 25 krásných)

 6. CMT (za 2 min. něco mezi 77 a 83 polohami)

 7. člunkový běh (cca 11.5 s)

 8. skok vysoký (115-125 cm)

 9. vrh koulí (8-8.5 m)

Dále (aby podmínek bylo celkem 12):

 1. Vyšplhá po tyči 4 m (bez čas. omezení)

 2. Ovládá dobře pravidla 1 kolektivního sportu

 3. Ovládá techniku hry 1 kolektivního sportu

 4. Zúčastňuje se soutěží nebo turnajů v kol. sportu (potvrzení trenéra)

 5. Zná techniku jízdy na lyžích (sjezdovky nebo běžky)

 6. Umí jezdit na vleku

 7. Má kolo v dobrém technickém stavu, umí bezpečně jezdit

 8. Ujede na kole aspoň 70 km za 1 den

Pokud by se vám povedlo splnit 15 podmínek za 4 různých oborů (atlet, lyže, cyklo, kolektivní sporty), počítá se to také jako kombinovaný 1. stupeň. Kdo by měl zájem o tuto variantu, ať si řekne o další podmínky z ostatních oborů, pokud mu ty atletické nesedí. Potvrzení o výkonech bereme i od vašich trenérů a učitelů TV.

Oddílová odborka Sebeobrana

Předveď na tatami (kdo se zeptá, co to je, ten odborku určitě neudělá) nebo na žíněnce:

 1. pád vpřed, vzad s tlumením, stranou, kotoul letmo, parakotoul s výskokem na nohy

 2. vyproštění z úchopu za ruce, za oděv

 3. obranu proti škrcení (zepředu, ze strany, zezadu)

 4. obranu proti úderu rukou

 5. obranu proti bodnutí shora i zdola

 6. aspoň 2 porazy a 2 přehozy útočníka

 7. aspoň 2 držení útočníka na zemi

 8. aspoň 2 dlouhé páky v různých situacích, 2 účinné kopy a 2 účinné obranné údery, 2 škrcení

 9. obranu proti útoku za pomoci okolních předmětů (písek, svetr atd.)

Zná (to je na vyšší stupeň):

 1. rámcově zákon o přiměřené sebeobraně

 2. a dodržuje etiku sebeobrany (tj. nepere se bez důvodu se slabšími, neprovokuje, nešikanuje, ví, které chvaty nesmí provádět na netrénovaných osobách a proč)

 3. Navíc (nepovinné):

 4. zúčastnil se přeborů v některém z úpolových nebo bojových sportů

 5. naučí techniky bodů 1 až 9 (mimo 6!!!) někoho dalšího - pod dohledem dospělého znalého věci!!!

 

Přihláška a dotazníky

Marek

Vzhledem k tomu, že začal platit Zákon na ochranu osobních údajů, musíme všichni letos vyplnit takové zvláštní formuláře – něco jako takové sčítání skautů. Dostali jste ho zároveň s přihláškou do oddílu, kterou musí podepsat vaši rodiče. Je to vlastně smlouva mezi vašimi rodiči a Junákem. Protože zatím takovouto smlouvu s vašimi rodiči nikdo z nás neuzavřel, je zapotřebí, aby tuto vaši přihlášku podepsali i když již dříve jednu podepisovali.

Souvisí s tím i jedna poněkud nepříjemná věc: někteří z vás dosud nezaplatili registrační poplatek ve výši 350 Kč. Pokud se nepletu, jedná se o Bonsaje, Paragrafa, Jauvajse, Loudila, Vendu, Mývala, Hejkala a Hvížďalu.

Přihlášku, dotazník a peníze přineste prosím na příští schůzku.

Tábořiště

Marek

Tak máme nové tábořiště na letní tábor. Letos budeme tábořit severovýchodně od Prahy u obce Sudslava nedaleko hradu Potštejn. Tábor bude na konci prázdnin –zatím máme termín 17.-31. srpna – přesně od kdy do kdy se dohodneme s vašimi rodiči. Uvidíme, bude-li letos přípravka – podle všeho by na ní bylo méně práce, protože nám správce tábořiště půjčí podsadové stany.

Na mapě se můžete podívat na okolí našeho budoucího tábora.

Omluva

Omlouváme se vám i vašim rodičům, že hory se letos neuskutečnily. Pod náporem chorob padlo nejen devět z vás, ale i polovina vedení. Náhradní termín – za rok.

Info

 • Dostali jsme přihlášku na ALKO 2001. Doufáme, že tam pojedeme v hojnějším počtu, než loni, a že zase vybojujeme nějakou prima cenu. Sbírejte tedy hliníková víčka od jogurtů, obaly od čokolád a alobal.

 • Sbíráme také víčka od PET lahví (Cola, Fanta, Párova oblíbená Mirinda atd.) Až jich bude dost, doneseme je do některého ze skautských sběrných míst.

 • Vyrábíme si výstroj pro táborovou hru a šermujeme

 • Pokud někdo z vás během března navštíví nějakou kulturní akci (divadlo, film, výstava) a dokáže nám o ní zajímavě vyprávět, může si vydělat mimořádných 15 bodů!!!!

 • Pif nám dluží dodělat nováčkovskou zkoušku

 • Venda nám dluží předvést, že zná hymnu ČR