Dvoudenka do Turnova

Zobrazte si cestu na naší výpravě na mapách Google, nebo si ji stáhněte a zobrazte v programu Google Earth. GPS zázam cesty vytvořen programem TrekBuddy.

Kronika z výpravy vyjde v březnovém číslu Havrana, ve čtvrtek! Fotky z výpravy zde.