Web přerušen

Oddíl od roku 2018 již není oficiálně zapsán.

Některé naše členy najdete jako vedoucí v oddíle CXL :-)