Nový pokřik

Na čtvrteční schůzce jsme sestavili nový pokřik:

Havrani jsou nejlepší
Havrani jsou tu
Vždycky ve všem zvítězí
Protože jsou ve skautu
Do toho Havrani
KRÁ KRÁ KRÁ

Nevím, zda-li si to autoři v obou pracovních skupinkách uvědomovali, ale přijetím nového pokřiku se všichni zavázali, že se budou snažit být ve všem nejlepší. To znamená spoustu dřiny a pravidelný trénink.

Pro úplnost uvádím náš historický pokřik z dřevních dob oddílu:

KRÁ KRÁ tyčky špičky
Havrani jsme ze Sedmičky
KRÁ KRÁ ha ha ha
Naše sídlo je Praha