Havran - č. 03/2001, roč. 2


Procento Stezky, docházka, body

Jméno

Bonsai

Enigma

Hvížďala

Hejkal

Jauvajs

Loudil

Mýval

Paragraf

Soptík

Venda

Kytí

Pif

Nováčk.

95

76

1. Stupeň

93

55

95

27

65

67

35

73

29

18

26

8

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

2. Stupeň

14

1

2

0

8

1

0

3

0

0

0

0

Slib

17.7.1998

15.7.2000

ano

17.7.1998

17.7.1999

17.7.1998

17.7.1999

18.12.2000

Odborky

Prospěch I

Prospěch I

Prospěch I

Prospěch I

Prospěch I

Prospěch I

Chovatel I

Prospěch I

Prospěch I

1999

2000

1999

1999

1999

1999

2000

2001

Táborník I

Počítače I

Prospěch I

Kutil I

Prospěch I

Prospěch I

Počítače I

2000

2000

2000

Táborník I

Prospěch I

2000

Táborník I

                       
                         
 • V následující tabulce je shrnut souhrn toho, jak si aktuálně stojíte, tj. kolik kdo má z jakého stupně Stezky (tmavě vybarvená políčka u jednotlivých tématických okruhů znamenají, že daný okruh je splněn). Dále je zde zachyceno, kdo z vás již složil slib a kdo získal jaké odborky. Z tmavých políček je vidět, že nejlíp nám jde sport, že jsme se oproti loňsku zlepšili ve znalostech o zdravovědě (to byl jeden z našich cílů) a že největší problém nám dělají skautské dovednosti(!!!), tedy např. práce s mapou, určování světových stran, vaření v přírodě atd. Přitom máme pocit, že v této oblasti nejste ani tak nevědomí jako pohodlní (např. je poznat, kdo nejezdí na výpravy). Dalším problematickým okruhem je znalost přírody.

 • Připomínám, že Školní prospěch I se uděluje na dobu půl roku a podmínkou je buď průměr prospěchu do 1.5, anebo za výrazné zlepšení studijních výsledků. Pokud si první stupeň udržíte nepřetržitě dva roky, máte nárok na druhý. Doufali jsme, že nám ten šok připraví Loudil, ale nestalo se tak. Pokud někdo z vás touží po Školním prospěchu, měl by se obtěžovat a dodat vysvědčení, bez něhož to, prosím, nejde.

 • Pokud někdo touží po dalších odborkách, nezbývá mu, než na nich začít pracovat. V posledních číslech vyšla spousta pravidel,. Nepočítejte s tím, že vás budeme umlouvat, abyste byli tak laskaví a ráčili si nějakou odborku udělat. Spíš čekáme, že sami přijdete (jako to udělal Pif v případě Počítačů), předvedete a budete ji mít.

 • Podobně čekáme vaši aktivitu v případě plnění Stezky. Venda nám dluží již půl roku slova české hymny!!!! Naopak někteří jiní pohnuli se Stezkou přímo kosmickou rychlostí. Považujeme totiž to, že bychom vás museli do něčeho honit, za nedůstojné skoro dospělých chlapů. Kontrolovat je třeba malé děti a za ty se už, doufáme, nepovažujete.

 • Na loňském táboře jsme vyhlásili, že Deset havraních pírek může plnit ten, kdo má alespoň polovinu 1. stupně. Do této kategorie nám tedy nově spadají: Enigma, Jauvajs, Loudil a Paragraf. Mohou se snažit.

 • Adepty druhého stupně upozorňujeme, že v podmínkách na jeho získání poněkud přitvrdíme. Konkrétně to znamená, že byste se sami měli postarat např. o takové věci jako je ekologický projekt, pozorování přírody či sociálně prospěšná akce. Nebudeme uznávat výkony, o kterých budete pouze mluvit, čekáme na vaše činy (třeba ten vymalovaný pokoj, posekaný trávník, vyčištěný potok či les, postavenou bránu tábora, předložené zápisy pozorování atd.)

 • Upozorňujeme všechny pachatele, že se opět začne přísně kontrolovat povinné vybavení na schůzky a výpravy. Pokud to nehodláte vzít na vědomí, připravte se na minus body.

 • V tomto Havranovi není uvedené vaše bodování, neboť Ten dotyčný, který je vede, je nevede. Nedodal podklady, takže jste o umístění a body přišli. Vyřiďte si to s příslušným človíčkem.

 • Bílé pírko nejlepšího kamaráda bylo na Enigmův návrh obnoveno a za březen je získal Mýval. Blahopřejeme.

 • Enigma dostal na starost evidenci toho, kdo dostal časopis a kdo platil příspěvky. Zaučuje se tedy na oddílového pokladníka a v rámci možností zastupuje v tomto úřadě Wikiho.

 • Před loňským táborem se objevily výkřiky typu: „Naši rodiče nám zaplatili pobyt a my tu musíme pracovat!“ Pokud ještě někdo stále zastává tento názor, nic mu nebrání jet s podobnými unuděnými a ufňukanými bábovkami do tříhvězdičkového hotelu (pokud mu to rodiče zaplatí, protože bábovka si na takový pobyt asi nevydělá) a válet se tam až do úplného shnití. Bábovky na táboře nepotřebujeme (a když už, tak jen ty pečené určené k snědku). Naopak vítáme každého samostatného podnikavce, který umí přiložit ruku k dílu. Věříme, že takové v oddíle máme.

 • V tomto Havranovi není také nic z kroniky, proč asi…? Kdopak nám dluží zápis o výpravě na Plešivec?

Informace k letnímu táboru

 • Tábor se bude konat v termínu, který se dohodne přesně dnes. Tábořiště je rezervováno od 13.8.2001 do 1.9.2001, tj. na 19 dní. Protože je 1.9. sobota, musíme se dohodnout dni na návratu (pátek nebo sobota), popřípadě na to, kdy tábor začne.

 • Volné“ dny (4-5) bychom rádi ponechali jako motivační pobyt pro vybrané jedince.

 • Bude na tábořišti u obce Sudslava (poblíž hradu Potštejn)

 • Ubytování bude v podsadových stanech, v areálu bude kuchyně a jídelna, umývárna, tábořiště je vybaveno

 • Budeme stavět 1 týpí jako shromažďovací stan pro nepříznivé počasí

 • Cenu pobytu navrhujeme 2000,-Kč

 • Z minulého tábora zbylo asi 4000,-Kč, které (jak jsme se dohodli v říjnu) věnujeme na koupi nerezové várnice na čaj (tato koupě je nutná díky nové hygienické vyhlášce)

 • Táborové vybavení budeme doplňovat o některé drobnosti, které nahlodal zub času (PVC kbelíky atd.) a o další pily a sekery (loni se ukázalo, že jich máme naprosto nedostačující počet). Případnou další větší investici (nákup třetího týpí), plánujeme až na zimu 2001/2002.

 • V letošním roce hodláme mimo dotací využít i nabídku Vitany, která nabízí speciální potravinové balíčky pro tábory s 25% slevou

 • Jako obvykle budeme potřebovat:
  vyjádření praktického lékaře, který dítě registruje, o zdravotní způsobilosti (tentokrát již podle nového zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, § 9, nebude možno, aby způsobilost potvrdili rodiče)
  potvrzení o bezinfekčnosti od rodičů (musí být datováno 1 den před odjezdem)
  a klasicky s sebou zdravotní průkaz nebo očkovací průkaz, kartu pojišťovny, aktuálně užívané léky atd. (jak již všichni rodiče dobře znají)

 • Po zkušenostech z loňska bude naše táborová lékárnička dobře vybavena (moc děkujeme paní Roháčkové), takže běžné úrazy zvládáme s přehledem

Táborová (celoroční) hra

Jak jste si již jistě stačili všimnout, od října probíhá celoroční hra, která vyvrcholí na táboře, s názvem Pro čest princezny. V rámci této hry byste si měli osvojit větší samostatnost a zodpovědnost, měli byste se naučit řešit nepředvídané situace, tím, že zvládnete základy šermu, uděláte i něco pro svou fyzickou kondici (která je mimochodem zoufalá) a doufejme i pro zdraví. V rámci přípravy vybavení pro hru (výstroj, výzbroj a výroba příšer), kde jste v silném časovém skluzu (to berte jako varování), byste měli trochu procvičit svou šikovnost a nápaditost (která zas, soudě z vybavení kouzelníků, nemůže být tak zlá).

Bezpodmínečně nutné je, aby:

 • Znalost základních pravidel hry (viz Havran někdy na začátku školního roku).

 • Kouzelníci měli komplet vybavení – kontrolujeme po velikonocích

 • Dobrodruzi měli komplet vybavení – kontrolujeme po velikonocích

 • Po velikonocích začneme s výrobou příšer. Shromažďujte si lepenku (kartony z krabic), staré výkresy, staré textilie větších rozměrů (vyřazené povlečení), pokud máte odstřižky plsti atd.

 • Na schůzky si noste vlastní rukavice (na šerm). Platí pravidlo: kdo nemá rukavice, nešermuje. Kdo nešermuje, bude mít problémy a moc si v rámci dvoudenních výprav a tábora nezahraje (a bude škrábat brambory či dělat jinou veřejně prospěšnou práci).

Vybavení musí mít i ti, kdo nepočítají s tím, že na tábor pojedou.

Rodičům děkujeme za trpělivost a dodání materiálu (koberec od paní Nachtmannové se osvědčil, díky).

Bude:

 • Pilně sbíráme alobal na ALKO 2001. Finále je 21.4 na Kunětické hoře. Máme nebývalé množství alobalu a děkujeme všem, kdo nám ho pomáhají shromáždit (např. jednomu výzkumnému ústavu). Děkujeme i rodičům za trpělivost a ochotu tolerovat to, že se občas asi alobal povaluje i tam, kde by ho nejradši neviděli. Doufáme, že si opět přivezeme nějaké pěkné ocenění. (Sběr Al je počítán do ekologie 1. stupně)

 • Zapojili jsme se do probíhající akce Víčka (do 30.6.2001). Podstatou akce je:
  a) pomoc dětem v dětských domovech
  b) pomoc životnímu prostředí
  c) snaha ukázat společnosti, že nám její problémy nejsou lhostejné
  Jedná se o sběr uzávěrů z PET lahví, které budou předány firmě zpracovávající tento odpad na plastové komponenty pro dětská hřiště, jimiž by měly být vybaveny vytipované dětské domovy. Pro nás je nejbližším shromažďovacím místem uzávěrů TDC Junáka. Je tedy možno nasbíraná víčka nosit na schůzky. Prosíme, zapojte do akce i své rodiny (konec konců třídit odpad se vyplatí i jim, nebudou mi¨ít tak narvané popelnice) a kde to půjde i spolužáky a kamarády. (Sběr víček je počítán do ekologie 1. stupně)

 • Pokud toužíte po skautských legitimacích, dodejte, prosím, do 14 dnů své foto. Na příští střediskové schůzce požádáme, aby vám byly legitimace vystaveny.

 • Středisková Křížová cesta proběhne zítra. Program našeho vystoupení dnes dodají Bonsai a Hvížďala. Pokud se jejich vystoupení povede, nemusejí si dělat starosti s příslušnou kolonkou ve 2. stupni.

 • Toužíme po námětech na výpravy na jaro. Hora Říp je poněkud problematická, ať už dopravou (v sobotu nejezdí autobusy), či tím, že od Neratovic vane jakýsi podivný pach

 • Nové kroje budou (snad) v květnu. K návrhu se totiž sešlo tolik připomínek, že krojová komise pracuje a pracuje. Optimisticky doufáme, že kroje budou do tábora (komise nám, žel, nesdělila, do kterého). Pro jistotu si však šetřete do prasátka, aby, až ze stávajících košil vyrostete, jste měli na ty nové.

Heraldika je když…

Plevel

Heraldika, nauka o erbech, provází evropskou historii téměř celé toto tisíciletí. Její počátky se obvykle kladou do prvních křižáckých válek a tažení, kdy si křesťanští rytíři nechávali na své štíty namalovat kříže, aby tak demonstrovali svou příslušnost ke křesťanskému vojsku. Ale dekorativní a rozpoznávací kresby na štítě se v té době již delší čas objevovaly na severu Evropy, nejprve u Vikingů a později obecně u většiny normanských kmenů. Nejprve to byly jen barevné vzory, později kresby zvířat, hlavně lvů a draků.

Zvyk se rychle rozšířil po celé Evropě a tento znak, jemuž se začalo říkat erb, se stal jedním z typických znaků šlechty. Záhy se rovněž ustálila jistá pravidla k jejich tvorbě a popisu, a objevili se první specialisté - herolti. Ve dvanáctém století již tvoří erby nedílnou součást dvorského života.

Tolik velmi stručná historie heraldiky. Ale vraťme se zpátky k erbům. Původně, ve zlatém věku heraldiky, měl být erb stylizovanou podobou rytíře. Odtud se vzaly součásti tzv. ,plného erbu: štít, přilba, přikryvadlo a klenot. Právo nosit erb získával rytíř při pasování, když přísahal poslušnost, že bude věrně sloužit svému lennímu pánu a bránit víru. Zdá se vám to povědomé? Jistě, rytířský ideál byl ve skutečnosti odlišný od toho, jak si jej představujeme my, ale v podstatě byla ona služba a poslušnost, jíž rytíři slibovali, velice podobná té, jak ji slibují skauti.

Erbu lze mimo jiné velice dobře využít jako nenásilného, jednoduchého měřítka plnění stezky. Samozřejmě je přitom třeba stanovit jistá pevná pravidla, jaké polepšení je povoleno za tu kterou splněnou část (termín ,polepšení znamená v heraldické terminologii jakoukoliv změnu v erbu; nemusí to nutně být změna k lepšímu). Takové měřítko je sice velmi hrubé, ale názorné, estetické a přitažlivé, zvláště pro ty mladší. Visí-li v klubovně…

Pravidla pro udělování a polepšování erbu by měla být pokud možno jednoduchá a přehledná. Pokud je erb použit jako měřítko plnění stezky, musí v něm být jasně poznat, které části již má nositel splněné. Uvedu jednoduchý příklad: nováček získává po splnění nováčkovské zkoušky právo nosit erb tvořený pouze štítem, nesoucím dvě tinktury a heroldskou figuru - to je jakékoliv geometrické dělení štítu na různá barevná pole. Pokud nositel zastává v oddíle nějakou funkci (např. družinový rádce atd.), odráží se to v koruně, další součásti erbu - např. Prostá šlechtická koruna, hraběcí či královská, opět podle stanoveného kódu, a tak dále.

Zvláštní místo pak pochopitelně zastává slib. Jeho významu by mělo svou důležitostí odpovídat i polepšení erbu. Řešení je celkem jednoduché a navíc vítečně symbolické: složením slibu se z nováčka stává skutečný skaut, stejně jako se pasováním stává panoš rytířem. Ať tedy ti, kteří složili slib, mají svůj erb úplný - ne pouze štít, ale i přilbu a všechny ostatní její náležitosti, jak se sluší a patří.

Závěrem snad jen maličkost, která mě trochu pobavila. Když se seznamovali se stezkou, všimli si někteří naši nováčci odborky Lví skaut. Pochopitelně nevěděli, co by znamenalo jeho získání, nebo si to neuvědomovali, ale napadlo mě, jak by se dal zakomponovat do erbu, a napadly mě hned dvě možnosti: buď přidat dva lvy jako štítonoše, nebo přidat českého lva do čestného štítku (tj. tam, kde byl na československém znaku symbol Slovenska).